L’Esprit Photo

Uchwycenie kobiecego piękna w portrecie i akcie to temat międzynarodowego konkursu L’Esprit Photo, promowanego przez Wojciecha Fibaka i markę wnętrzarską L’Esprit Decoration. Nagrodą główną w konkursie jest samochód.


Fotobranie po francusku

W konkursie Francuskie Fotobranie tematyka nadsyłanych zdjęć ma oczywiście dotyczyć Francji lub relacji polsko-francuskich. Konkurs otwarty jest dla amatorów i profesjonalistów. Każdy z nich może przedstawić maksymalnie 3 zdjęcia, z których każde traktowane jest jako odrębna praca.


Objazdowy świat dziecka

W ramach rozpoczynającego się w Katowicach 7 Objazdowego Festiwalu Filmowego “Watch Docs. Prawa człowieka w filmie” trwa konkurs fotograficzny zatytułowany „Opowieści o dzieciach”.


Czy dbamy o przyrodę?

Jak dbamy o przyrodę, a jak ją zaniedbujemy - konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny “Jak dbamy o przyrodę, a jak ją zaniedbujemy?” adresowany jest do amatorów z województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obejmuje dwie kategorie tematyczne: Jak dbamy o przyrodę?


VI Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne Olsztyn 2009

Mistrzostwa rozgrywane są w następujących tematach: Każdy człowiek; Cała natura; Mała i wielka architektura. Każdy autor może nadesłać na nie maksymalnie 6 prac, przy czym ich tematyka nie musi być identyczna.


VI Mokotowski Konkurs Fotograficzny

Konkurs fotograficzny: MMM, czyli My Mieszkańcy Mokotowa jest otwarty dla wszystkich fotografujących i podzielony na dwie kategorie wiekowe: dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorośli. Temat konkursu to szeroko rozumiana fotografia ludzi, portrety i autoportrety mieszkańców Mokotowa.