Przeciw dyskryminacji

W warszawskiej “Galerii Niecodziennej” prezentowana jest wystawa “Kobieta = zakaz wszelkiej dyskryminacji” prace swoje prezentują: Viola Kuś, Anna Nizio, Kasia Majak i Basia Sokołowska.


Eva Rubinstein w MNW

Muzeum Narodowe w Warszawie od dawna zabiegało o fotografie Evy Rubinstein. Obecnie otrzymało od autorki cenny depozyt – 52 odbitki fotograficzne.


Startuje Fundacja Archeologia Fotografii

W Warszawie powstało nowe fotograficzne miejsce – Galeria Asymetria i Fundacja Archeologia Fotografii. Nazwy obu instytucji wyraźnie nakreślają pole fotograficznych zainteresowań, odnosząc do twórczości Jerzego Lewczyńskiego i Zbigniewa Dłubaka.


Lalki Bojary

Nawet bez aparatu, i modelek można stać się fotografem i do tego zrobić kilka aktów jednej lub kilku modelkom.