Kontakt

Szczegółowych informacji na temat kursów i warsztatów fotograficznych udziela Sekretariat Warszawskiej Szkoły Reklamy szkolareklamy@szkolareklamy.pl

Warszawska Szkoła Reklamy
ul. Szolc-Rogozińskiego 3
pierwsze piętro
02-777 Warszawa
INFOLINIA: 0 22 855-00-50


Konto Bankowe
Bank: VOLKSWAGEN BANK direct
Numer rachunku: 62 2130 0004 2001 0214 5621 0001

wygeneruj druk wpłaty Generowanie druku wpłatyMapka