Regulamin

Regulamin kursów i warsztatów organizowanych przez Warszawską Szkołę Reklamy.

  1. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
  2. Realizacja kursów i warsztatów uzależniona m.in. od liczby zgłoszeń.
  3. Rezerwacja miejsca na kursie lub warsztacie odbywa się poprzez dokonanie wpłaty na Konto Bankowe Bank: VOLKSWAGEN BANK direct Numer rachunku: 62 2130 0004 2001 0214 5621 0001.
  4. Dokonanie opłaty za kurs lub warsztat jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie lub warsztacie przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego trwania opłaty nie podlegają zwrotowi.
  6. Za zniszczenia sprzętu będącego własnością Warszawskiej Szkoły Reklamy, a dokonane przez uczestnika kursu lub warsztatu, wynikające z nieuwagi, zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania itp. materialnie odpowiada uczestnik.
  7. Uczestnik kursu lub warsztatu udziela Warszawskiej Szkole Reklamy praw do bezpłatnego używania i prezentowania w procesie dydaktycznym, jak i do reklamy oraz promocji Warszawskiej Szkoły Reklamy stworzonych przez siebie dzieł, powstałych na kursach i warsztatach, lub okiem wykładowców, a także przedstawianych na zaliczenie kursu lub warsztatu.

.


21.10.2008 19:21 O WSR,